Grävningen pågår nu för fullt på flera håll i området. För närvarande pågår arbetet längs  Råabergsvägen, Bökestadsvägen och  och Näsumsvägen, markentreprenör är Telarco i Kristianstad. Återställningen går bra och är snyggt gjord.

Söndagen den 2 juni kl 18.00 kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma i Vånga församlingshem. förslag till dagordning

Upphandling av kommunikationsoperatör pågår.

Vi arbetar enligt följande tidplan: Tidplan REV20130515

Just nu är vi  drygt 150 medlemmar!